SNS Automatyk

SNS Automatyk

Skład zespołu: Sebastian Nieświec Tadeusz Dworecki Michał Grześkowiak   Prezentacja drużyny:  wkrótce ..
KN Robotyków „KoNaR”

KN Robotyków „KoNaR”

KN Robotyków „KoNaR” działa przy Katedrze Cybernetyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej. Jego głównym celem jest rozwój i propagowanie wiedzy z zakresu robotyki. Członkowie koła zajmują się tematyką konstruowania i...
Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Zespół w składzie: Jakub Krzus – Wydział Elektryczny Dawid Stanchły – Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Szymon Klaużyński – Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej opiekun zespołu Dr...
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki jest jednym z wiodących wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział kształci na trzech kierunkach: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa; Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Dydaktyka organizowana jest przez trzy instytuty:...
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny.   Zespół w składzie: Agnieszka Pieńkowska – Robotyka i Automatyzacja Procesów Tomasz Dobrowolski –  Robotyka i Automatyzacja Procesów Jakub Ryczyński – Robotyka i Automatyzacja Procesów Na zdjęciu od...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Zespół reprezentujący ZUT w Szczecinie składa się z członków Studenckiego Koła Naukowego Mechatroników działającego przy Wydziale inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Studenci w ramach studiów zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu robotyki i mechatroniki w...