Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ilość i zakres odbytych szkoleń.

Obszary w których będzie można aktualizować kompetencje to m. in. :

 • Dobór robota do procesu produkcyjnego.
 • Symulacja doboru chwytaka do procesu produkcyjnego w środowisku cyfrowym.
 • Odpowiedni dobór narzędzi do rozwiązywania problemów kontroli jakości w procesie produkcji.
 • Przygotowanie danych pod budowę cyfrowego bliźniaka maszyny CNC lub aplikacji.
 • Kamera bezpieczeństwa safeVisionary2.
 • Rozszerzona rzeczywistość na maszynach z SARA.
 • Tworzenie funkcjonalnej aplikacji z wykorzystaniem modułów i głowic.
 • Dobór procesów spawalniczych w zależności od aplikacji.
 • Podstawy obsługi autonomicznych robotów mobilnych klasy AGV.
 • Dobór parametrów systemu śledzenia i wykrywania złącza.
 • Dobór produktów do zautomatyzowanych procesów obróbki ściernej.
 • Aspekty i cele automatyzacji oraz kluczowe parametry w doborze narzędzi procesów ściernych.
 • Odpowiedzialność integratora przy budowie, modernizacji i zespalaniu maszyn.
 • Wykonanie jednostkowej produkcji na zlecenie za pomocą XPlanara.

wkrótce kolejne obszary ..