Kisielewski_uczestnik_Robo_Challenge_2023
KISIELEWSKI

Zespół w składzie:

– Sławomir Piłat
– Marek Pomazański
– Łukasz Szczepaniak

 

Historia firmy KISIELEWSKI rozpoczęła się w 2009 r. od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez dr inż. Piotra Kisielewskiego. Ze względu na jej szybki rozwój w listopadzie 2011 r. została ona przekształcona w spółkę z o.o., w której dr inż. Piotr Kisielewski jest Prezesem Zarządu.

Aktualnie firma zajmuje się w znacznej części projektowaniem dużych silników i generatorów elektrycznych. Prowadzi także działalność badawczą w zakresie nowych technik obliczeniowych, technologii i materiałów możliwych do zastosowania w maszynach elektrycznych.

W roku 2014 w ramach firmy utworzono własną jednostkę badawczo – rozwojową w postaci Laboratorium Badań Materiałów Magnetycznych przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Własne zaplecze badawcze pozwoliło na rozbudowę oferty technologicznej przedsiębiorstwa oraz na realizację prac B+R.