Politechnika_Warszawska_uczestnik_Robo_Challenge_2023
Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki jest jednym z wiodących wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział kształci na trzech kierunkach: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa; Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Dydaktyka organizowana jest przez trzy instytuty: Instytut Automatyki i Robotyki, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki oraz Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. Studenci biorący udział w zawodach reprezentują kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa.

Zespół w składzie:

– Hubert Malinowski,
– Maciej Piesio,
– Hulek Kacper
– opiekun zespołu Krzysztof Kukiełka