Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny.
 

Zespół w składzie:

  • Agnieszka Pieńkowska – Robotyka i Automatyzacja Procesów
  • Tomasz Dobrowolski –  Robotyka i Automatyzacja Procesów
  • Jakub Ryczyński – Robotyka i Automatyzacja Procesów

Robo Challenge 2023 kategoria wyższe uczelnie techniczne Politechnika Wrocławska www

Na zdjęciu od prawej:

Tomasz Dobrowolski, Agnieszka Pieńkowska, Jakub Ryczyński, dr inż. Marcin Korzeniowski – opiekun Zespołu.