Znamy zwycięzców pierwszej edycji Robo Challenge

Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom Robo Challenge 2021 i już teraz zapraszamy wszystkich do udziału w przyszłorocznej edycji !

1. Dual Check Safety

Nawet klasyczny robot przemysłowy może w pewnym stopniu współpracować z człowiekiem. Zadanie będzie polegało na takim ustawieniu systemu DCS, aby robot zatrzymywał swój proces dopiero w ostateczności.

Zadanie będzie wymagało od uczestnika znajomości funkcji DCS, oraz wykorzystania komponentów bezpieczeństwa stanowiska.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji: Dual Check Safety

Opis zadania do pobrania: 

Robot – LR Mate 200iD/7L z kontrolerem R-30iB PLUS Mate.

Funkcje programowe – Dual Check Safety Position/Speed Check oraz Safe IO connect

Chwytak Schunk MPG+40

Tool Changer Schunk SWK 020

Elementy wykonawcze safety Sick kurtyny bezpieczeństwa MiniTwin4, Detect4, systemy kamer bezpieczeństwa V300 I V200, sterownik FLEXY Compact FLX3-CPUC200, moduły przekaźnikowe RLY-OSSD100/200.

Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu bezpiecznych i zabronionych stref pracy robota, oraz warunków, które w przypadku wykrycia zagrożenia, zatrzymują pracę robota w sposób bezpieczny.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

R-30iB Plus DCS manual

3. Bin Picking

Transport międzyoperacyjny to nie lada wyzwanie. To co może go usprawnić, to wydajny rozładunek półproduktów na krótko przed dalszą obróbką.

Uczestnik w tym zadaniu będzie musiał skonfigurować system wizyjny FANUC 3DV do aplikacji pobierania z kosza. Punktowany będzie możliwie najkrótszy czas przetwarzania procesu i całego cyklu.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji: Bin Picking

Opis zadania do pobrania: 

Robot – LR Mate 200iD/7L z kontrolerem R-30iB PLUS Mate.
Funkcje programowe – 3D Vision Sensor, 2D Vision system
Efektor magnetyczny Schunk EMH-45
Elementy wykonawcze safety SICK: MicroScan3 Ethnernet/IP, Flexi Soft oraz System EFI-Pro

Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu procesu wizyjnego 3D w celu pobrania elementów z kosza. Robot następnie będzie kompensował ich chwyt i odkładał na tackę. Im więcej elementów zostanie wybranych z kosza, tym wyższa ocena.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

1. 3DV iRVision operator manual

2. 3DV400 technical information

2. Collaborative robot

Coraz modniejsze są roboty współpracujące. Aby mogły one pracować z ludźmi nie mogą zrobić im krzywdy.

Zadanie będzie wymagało od uczestnika ustawienie parametrów ruchu i czułości robota w taki sposób, aby ten był w pełni bezpieczny dla pracujących w pobliżu ludzi w oparciu o normy.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji: Collaborative robot

Opis zadania do pobrania: 

Robot – CRX-10iA/L z kontrolerem R-30iB PLUS Mini.

Funkcje programowe – Dual Check Safety Position/Speed Check oraz Safe IO connect, Collaborative robot function

Chwytak Schunk EGP-C 40

Elementy wykonawcze safety SICK microScan3 – EFI-pro, oraz moduły FX3-CPU0, FX3-GEPR0 i FX3-XTIO

 

Zadanie będzie polegało na dostosowaniu prędkości i czułości robota współpracującego zgodnie z wymaganiami ISO/TS 15066 w zależności od pozycji robota i człowieka przebywającego w pobliżu.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

1.Collaborative robot function operator manual

2. R-30iB Plus DCS manual

4. Pick and place

Szybkie sortowanie jest coraz poważniejszym wyzwaniem w wielu branżach. Wydajne procesy wymagają wydajnych urządzeń, intuicyjnych narzędzi i nie lada umiejętności.

Uczestnik w tym zadaniu będzie musiał zaprogramować jak najszybsze przełożenie produktów na jadących taśmociągach.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji:  Pick and place

Opis zadania do pobrania: 

Robot – SR-6iA i SR12iA.Funkcje programowe – iRPick Tool Basic + 2D Vision systemChwytak SchunkElemnty safety – SICK
Przenosnik z napędami Lenze

Zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu procesu wizyjnego 2D i przeniesienie w linetrackingu możliwie jak największej liczby elementów i możliwie najdokładniejsze odłożenie ich w kształtowych tackach.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

1. iRPickTool operator manual

2. R-30iB Plus iRVision 2D application operator manual

Robo Challenge

5. Roboguide station

Programowanie robotów offline, oraz tworzenie symulacji jeszcze na etapie projektu i doboru robotów to zadanie któremu powinien podołać każdy programista robotów.

Zadaniem uczestnika będzie stworzenie prostej symulacji do spawania okrągłego detalu za pomocą robota ARC Mate 120iD oraz 2-osiowego pozycjonera.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji: Roboguide station

Opis zadania do pobrania: 

PC z oprogramowanie FANUC WeldPRO + Coordinated Motion Plugin

 

Zadaniem uczestnika będzie stworzenie prostej symulacji do spawania okrągłego detalu za pomocą robota ARC Mate 120iD oraz 2-osiowego pozycjonera.

Jako kryteria oceny, będą brane pod uwagę zarówno możliwie najkrótszy czas cyklu, jak i możliwie najdłuższa uzyskana żywotność.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

CAD To Path

Oprogramowanie Roboguide (zawiera Chamfering PRO i Weld PRO) w wersji 30-dniowy Trial można pobrać z portalu my.fanuc.eu.

Na portalu trzeba się uprzednio zarejestrować na maila służbowego, lub uczelnianego. Rejestracja jest walidowana i trwa to ok 1 dnia roboczego – gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z FANUC pod adresem my@fanuc.pl

6. Robot and PLC connection

Roboty rzadko pracują samodzielnie. Zazwyczaj na linii produkcyjnej dopowadają za fragment większego procesu, a to oznacza, że ich praca musi być zarządzana przez system nadzorujący całą linię produkcyjną i cały proces.

W tym zadaniu uczestnik będzie miał skomunikować kontroler robota ze sterownikiem PLC i uruchomić robota do działania w pełnym trybie automatycznym.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji:  Robot and PLC connection

Opis zadania do pobrania: 

Robot – LR Mate 200iD/7L z kontrolerem R-30iB PLUS Mate.
Funkcje programowe – EtherCat Board
Chwytak Schunk MPG+40
Tool Changer Schunk SWK 020
Elemnty safety – SICK
Sterownik PLC – Lenze serii 3231 + HMI –

Zadanie będzie polegało na zaprogramowaniu na sterowniku PLC sekwencji uruchamiającej robota w trybie automatycznym, oraz ustawienie pracy robota w taki sposób, aby poprawnie odczytywał to sygnały. Sterownik będzie skomunikowany z kontrolerem robota za pośrednictwem sieci EtherCAT.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

1. Pages from R-30iB Plus basic operator manual

2. R-30iB Plus basic operator manual

7. Grinding station

Wykańczanie produktów, lub przygotowanie ich pomiędzy gniazdami obróbczymi to wielokrotnie wyzwanie jakościowe dla wielu polskich producentów. Dlaczego by nie zrobić tego robotem.

Uczestnik będzie miał zaprogramować trajektorię ruchu robota z pneumatyczną szlifierką mimośrodową Schunk AOV w oprogramowaniu ChamferingPRO i wykonać proces oczyszczania powieżchni.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJ

Nazwa konkurencji:  Grinding station 

Opis zadania do pobrania: 

Robot – M10iD/12 z kontrolerem R-30iB PLUS.
Oprogramowanie FANUC ChamferingPRO z funkcją CAD-To-Path
Oscylacyjna szlifierko-polerka Schunk AOV-10-5-V z funkcją kompensacji
Elemnty safety – SICK

Zadanie będzie polegało na zaprogramowaniu trajektorii ścierania farby z użyciem funkcji CAD-To-Path w dedykowanym dla tego typu operacji oprogramowaniu Chamfering PRO. Program następnie trzeba będzie przesłać z symulatora na rzeczywistego robota i poddać procesowi realny element.

 

Film prezentuje efekt końcowy poprawnie wykonanego zadania.

Dokumentacja techniczna stanowiska:

CAD To Path

Oprogramowanie Roboguide (zawiera Chamfering PRO i Weld PRO) w wersji 30-dniowy Trial można pobrać z portalu my.fanuc.eu.

Na portalu trzeba się uprzednio zarejestrować na maila służbowego, lub uczelnianego. Rejestracja jest walidowana i trwa to ok 1 dnia roboczego – gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy, należy skontaktować się z FANUC pod adresem my@fanuc.pl

8. Automatyczny transport z wykorzystaniem AMR VERSABOT

Autonomiczne roboty transportowe AMR w fabryce to nowy typ urządzeń wymagający nowego podejścia do procesów transportowych, innego niż znane do tej pory wózki widłowe, czy paleciaki.

Uczestnik w tym zadaniu będzie musiał zaprojektować proces transportowy wykorzystując do tego fizycznego robota AMR Versabot500 oraz symulację VersaBox Virtual Factory.

 

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji: Automatyczny transport z wykorzystaniem AMR VERSABOT

Opis zadania do pobrania: 

Zadanie polega na zaprojektowaniu procesu transportowego dla fizycznego robota VERSABOT500 oraz w programie symulacyjnym systemu intralogistycznego VB Virtual Factory.

Działanie to składa się z następujących kroków:

1. Praca na fizycznym robocie AMR VERSABOT500:

– Automatyczne mapowanie otoczenia.
– Definicja procesu i cyklu pracy.
– Uruchomienie procesu w cyklu.

2. Praca na symulatorze Virtual Factory:

– Zapoznanie z procesem do zautomatyzowania
– Rozplanowanie znaczników punktów źródłowych i punktów docelowych.
– Rozplanowanie ścieżek do poruszania się robotów.
– Rozplanowanie punktów ładowania robotów.
– Ustalenie reguł ruchu w zakładzie i misji w procesie.
– Optymalizacja tras przejazdów i rozplanowania punktów ładowania i ścieżek.
– Wybór najlepszego wariantu.

Efektem końcowym zadania będzie uruchomiony proces na fizycznym robocie AMR oraz wygenerowany w programie raport prezentujący efektywność osiągniętą przez zaprogramowaną flotę robotów.

9. Robotyka zintegrowana w sterowniku PLC

Dzięki gotowym standardowym kinematyką oraz blokom programowym do sterowania robotami można łatwo i szybko uruchomić stanowisko zrobotyzowane na sterowniku PLC.

W tym zadaniu uczestnik będzie miał zaprogramować trajektorię ruchu robota korzystając z gotowego bloku L_TT1P_PickAndPlaceState z biblioteki FAST L_TT1P_TechnologyModules_LM

 

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji:  Robotyka zintegrowana w sterowniku PLC

Opis zadania do pobrania:

Robot: Belt kinematic
Sterownik PLC: c3200 Logic&Motion + IO
Serwo wzmacniacze: i700 połączone po EtherCAT
Serwo motoreduktory: MCS + MPR

Robotyka zintegrowana w sterowniku PLC 2   Robotyka zintegrowana w sterowniku PLC 1

Zadanie będzie polegało na zaprogramowaniu trajektorii ruchu robota korzystając z gotowego bloku L_TT1P_PickAndPlaceState z biblioteki FAST L_TT1P_TechnologyModules_LM

Dokumentacja techniczna stanowiska:

Ogólna dokumentacja programu narzędziowego PLC Designer v3.xx:
https://download.lenze.com/TD/PLC%20Designer__PLC%20Designer%20(R3-1)__v4-1__EN.pdf

Dokumentacja bloku L_TT1P_PickAndPlaceState (Proszę zapoznać się z wersją „State”).
Należy zwrócić uwagę na zadawanie trajektorii:
https://download.lenze.com/TD/FAST__TM%20Pick%20and%20Place__v5-0__EN.pdf

Filmy instruktarzowe opisujące podstawy obsługi programu PLC Designer v3.xx:
https://www.youtube.com/watch?v=a-x4UY9xjaM&list=PLQCcCRGE4bNtLcBky_Uu5-zlkIgGHou3x

Wersja demo (30 dni) oprogramowania PLC Designer v3.xx:
https://www.lenze.com/pl-pl/serwis/oprogramowanie-do-pobrania/narzedzia-inzynieryjne-easy/

SICK sBot Speed FA_Robo_Challenge

10. SICK sBot Speed FA

System bezpieczeństwa opary na skanerze laserowym. Monitoruje odległość od robota, redukując jego prędkość lub zatrzymując. Przy odchodzeniu kontroluje sekwencję zwalniania obszarów, czyli sprawdza czy człowiek faktycznie oddalił się i tylko wówczas automatycznie wznawia jego pracę.

W tym zadaniu uczestnik będzie musiał zaprogramować odpowiednie obszary monitorowania w skanerze laserowym microScan3 oraz dokończyć konfigurację sterownika Flexi Soft. Wszystko zgodnie z instrukcją do systemu.

SZCZEGÓŁY KONKURENCJI

Nazwa konkurencji: SICK sBot Speed FA

System sBot Speed FA to rozwiązanie mające ułatwić tworzenie aplikacji współpracy człowieka z robotem. W jego skład wchodzi laserowego skanera bezpieczeństwa microScan3, sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft wraz z gotowym programem oraz pełna dokumentacja projektowa.

Komunikacja z kontrolerem robota odbywa się poprzez Ethernet/IP CIP Safety®.

SICK sBot Speed FA_zadanie_Robo_Challenge 1   SICK sBot Speed FA_zadanie_Robo_Challenge

Zadanie będzie polegało uruchomieniu takiego systemu. Dostosowaniu kształtów oraz wymiarów pól ochronnych monitorowanych przez skaner laserowy microScan3. Dostęp do robota może być możliwy tylko przez monitorowany obszar. Wielkość pól musi być dostosowana do wymagań aplikacji oraz prawidłowej kontroli sekwencji wyjścia.

 

Dokumentacja techniczna stanowiska:

1. SICK_sBot_Speed_FA

 

Szczegóły wydarzenia

Uczestnicy edycji 2021

Zawody Integratorów

19.10.2021

Udział  potwierdzili:

Kryonia

APA Group

FOGO Robotics

Robotrendy

DBR 77

FlexLink Systems

PDC

Amister

ZAWODY UCZELNI TECHNICZNYCH

20.10.2021

Udział  potwierdzili:

WAT

Politechnika Warszawska

Politechnika Opolska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Śląska

Politechnika Wrocławska

Jury zawodów

Arkadiusz Błaut

Fanuc Polska

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge

Dobromiła Włodarska

robotycy.com

Marcin Lewandowsk

TECH-SYSTEM 

Adam_Tupacz_ SICK_RoboChallenge

Adam Tupacz

SICK

Piotr_Chościński_Lenze_RoboChallenge

Piotr Chościński

LENZE

Partner Strategiczny

FANUC partner strategiczny ROBO Challenge

Partnerzy Branżowi

sick-partner Robo Challenge
Schunk_partner Robo Challenge
LENZE_partner Robo Challenge
Versabox_partner_Robo_Challenge_ nowe logo

Partnerzy merytoryczni

robotycy.com partnerem Robo Challenge 2021 #RC2021
Tech-System Group partnerem Robo Challenge 2021 #RC2021
Automotive Production Support_partnerem Robo Challenge 2021 #RC2021

Patronat medialny

zrobotyzowany.pl_patronem_medialnym_Robo_Challenge
Magazyn_Przemysłowy_patronem_medialnym_Robo_Challenge
AutomatykaB2B_patronem_medialnym_Robo_Challenge
Elektrotechnika_praktyczna _patronem_medialnym_Robo_Challenge
Portal_Przemysłowy_patronem_medialnym_Robo_Challenge
Automatyka_przemysłowa _patronem_medialnym_Robo_Challenge
InrzynierUR.pl _patronem_medialnym_Robo_Challenge
Elektrotechnik_automatyk _patronem_medialnym_Robo_Challenge
LOKALIZACJA

Zamek Topacz

Zamek Topacz Resort & Art SPA to wyjątkowe miejsce z XIV-wieczną historią. To połączenie zamkowego klimatu z nowoczesnością i komfortem. Jedyne takie miejsce na Dolnym Śląsku

Położony 20 minut od centrum Wrocławia i lotniska Copernicus, 2 km od autostrady A4 i obwodnicy miasta.

Zamek Topacz  Ślęza ul. Główna 12