Dobór robota do aplikacji to bardzo odpowiedzialna decyzja i powinna być realizowana w oparciu o szczegółowe dane aplikacyjne. Ma to bezpośrednie przełożenie na koszty stanowiska, ponieważ pozwala na uniknięcie nieplanowanych przestojów związanych z przeciążeniem robota, oraz pozwala zoptymalizować koszty pobieranej przez niego energii.

Komponenty użyte w aplikacji:
– PC z oprogramowaniem Roboguide firmy FANUC Polska
– Duty Estimation, Life Estimation and Power Estimation Plugin

Zadaniem uczestnika będzie oprogramowanie trajektorii sortowania elementów. Kryterium zaliczenia, będzie realizacja procesu w odpowiednim czasie cyklu z oczekiwaną żywotnością 8 lat na wszystkich osiach robota. Uczestnik będzie miał dowolność w kontekście doboru robota, jego pozycji i parametrów trajektorii.

Więcej na: https://robochallenge.pl/
Profil LinkedIn