Robo Challenge

27-28 września 2023 | Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie osoby związane zawodowo lub potencjalnie zainteresowane robotyką oraz automatyką przemysłową! ! ❤️

ZAWODY

Aktywny udział biorą zespoły reprezentujące integratorów oraz wyższe uczelnie techniczne z całego kraju. 

KONFERENCJA

7 sesji prowadzonych przez specjalistów dla specjalistów poruszających ważne dla firm produkcyjnych tematy. 

SZKOLENIA

Okazja do aktualizacji i poszerzenia kompetencji w blisko 15 obszarach technologicznych. Zobacz ZAKRES

CERTYFIKAT

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający ilość i zakres odbytych podczas wydarzenia szkoleń. WIĘCEJ

Program 27 września

8:00 – 9:00
Rejestracja uczestników / poranna kawa

 

9:00
Rozpoczęcie pierwszego dnia zawodów

W trakcie zmagań zawodników obserwatorzy będą mogli spróbować swoich sił na poszczególnych stanowiskach.  Poznać oraz konsultować działanie najnowszych systemów: bezpieczeństwa, PLC, transportowych, wymiany narzędzi, napędowych wielu innych..

10:00
Rozpoczęcie konferencji w całości poświęconej tematyce automatyki i robotyki przemysłowej 
10:00

40 min

Sesja otwierajaca – SPEED BATTLE 🔥

Formuła szybkich pytań i odpowiedzi  poruszająca obszary tematyczne: 

 • Skuteczna i bezpieczna interakcja między robotami a ludźmi.
 • Adaptacyjność i elastyczność robotów w szybkim dostosowywaniu się do nowych zadań i środowisk.
 • Bezpieczeństwo jako kluczowe wyzwanie w robotyce.
 • Ramy regulacyjne i etyczne związane z robotyką.
 • Dostosowanie rynku pracy do zmieniającej się rzeczywistości oraz przekwalifikowanie pracowników i stworzenie nowych miejsc pracy związanych z robotyką i nowymi technologiami.
 • Dlaczego zawód inżyniera robotyka nie cieszy się tak mocno jako praca w IT?
 • Obniżenie kosztów produkcji robotów oraz zwiększenie ich dostępności dla szerokiej grupy odbiorców.
Lukas M. Ziegler Robo Challenge 2023
Prowadzący

Lukas M. Ziegler
we all are robots

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Dobromiła Włodarska
robotycy.com

Thomas Kaiser - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Robo Challenge 2023
Uczestnik

Thomas Kaiser
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Tomasz Haiduk
Forum Automatyki i Robotyki Polskiej

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Jędrzej Kowalczyk
FANUC Polska

11:00

45 min

Sesja 2 – Elastyczność produkcji
Współczesna produkcja stawia przed nami wyzwania, które wymagają nie tylko efektywności, lecz także elastyczności w dostosowywaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Jednak wraz korzyściami wdrożenia nowoczesnych technologii pojawiają się pytania dotyczące wpływu tych zmian na pracowników:

 • Czy automatyzacja procesu przezbrajania wyklucza rolę człowieka?
 • Czy większa elastyczność wymaga, aby pracownicy szybko przyswajali nowe umiejętności?
 • W jaki sposób możemy zapewnić, że postęp technologiczny nie prowadzi do utraty miejsc pracy lub deprecjacji doświadczenia zawodowego?

Przy uwzględnieniu tych aspektów, stajemy przed wyzwaniem znalezienia właściwego balansu między efektywnością a standardami, a także pomiędzy automatyzacją a ludzkim zaangażowaniem. Ostatecznie to właśnie ten balans będzie kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w implementacji narzędzi elastyczności produkcji.

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Prowadzący

Bartosz Mazurek
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Piotr Olech
Beckhoff Automation

Thomas Kaiser - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Robo Challenge 2023
Uczestnik

Maciej Wawrzyniak
Schmalz Polska

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Bartosz Olej
Fronius

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Grzegorz Skowronek
IPOsystem

12:00

45 min

Sesja 3 – Stabilność i bezpieczeństwo procesów
Obszary tematyczne które poruszone zostaną podczas sesji: 
 
 •  Po co inwestować w bezpieczny proces produkcyjny?
 • Bezpieczeństwo energetyczne i informatyczne, jako podstawa stabilnego funkcjonowania procesów w firmach produkcyjnych.
 • Co zrobić, jeżeli jest dużo do zrobienia a nie wiadomo od czego zacząć – jak zbudować plan bezpiecznej produkcji?
 • Wielkie małe kroki, czyli jak podnieść bezpieczeństwo maszynowe na produkcji?
 • Czy przeniesienie kontroli jakości bezpośrednio do procesu produkcyjnego, może wpływać na stabilność procesów?
 • Zapewnienie stabilnych warunków i powtarzalności produkcji, na przykładzie procesów spawalniczych.
Lukas M. Ziegler Robo Challenge 2023
Prowadzący

Grzegorz Banakiewicz
Scanway S.A.

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Artur Pollak
APA Group

Thomas Kaiser - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Robo Challenge 2023
Uczestnik
Dariusz Wabik
FANUC Polska
Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik
Marcin Lewandowski
TECH-SYSTEM Group
Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik
Dariusz Brzozowski
ITA
Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik
Jacek Ignasiak
Abicor Binzel
13:00

60 min

Przerwa na lunch

Uwaga! Dotyczy tylko wcześniej zarejestrowanych i potwierdzonych uczestników.

14:30

45 min

Sesja 4 – Innowacyjność procesów

Aby uzyskać przewagę rynkową procesy produkcyjne oraz wytwarzane wyroby muszą być innowacyjne. Innowacyjność jest również często stawiana jako wymóg przy pozyskiwaniu środków z różnych funduszy na projekty inwestycyjne. Pojawia się zatem pytanie czym jest innowacyjność i w jakich formach się może ona ujawniać w różnorodnych aspektach automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych:

 • Jak można zdefiniować innowacyjność?
 • Czy innowacyjność może być powiązana z technologią „cyfrowych bliźniaków”?
 • Czy właściwy dobór elementów uzbrojenia maszyn i robotów w narzędzia, uchwyty obróbkowe czy chwytaki mogą podnieść innowacyjność systemu produkcyjnego i jakie są atrybuty innowacyjności określające jej zasięg oddziaływania?
 • Jak koncentracja operacji technologicznych i kompleksowe ich ujęcie może być bodźcem innowacyjność ?

Innowacyjność jako nowatorskie zmiany wdrażane w systemie produkcyjnym musi przynosić wymierne efekty ekonomiczne. Ostatecznie to bilans nakładów poniesionych na innowację i
ekonomicznych efektów jej wdrożenia, decyduje o przewadze rynkowej przedsiębiorstwa.

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Prowadzący

Mirosław Pajor
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Krzysztof Nowosielecki
Polaris Poland

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Krzysztof Baran
SOLIDEXPERT

Thomas Kaiser - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Robo Challenge 2023
Uczestnik

Piotr Stach
3M Poland

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Mateusz Poreda
SICK

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Kamil Winiarski
Schunk

16:30
Zakończenie pierwszego dnia zawodów

 

Program 28 września

9:00
Rozpoczęcie drugiego dnia zawodów

 

10:00
Rozpoczęcie konferencji w całości poświęconej tematyce automatyki i robotyki przemysłowej 
10:00

45 min

Sesja 5 – Biznesowe aspekty automatyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wprowadzając zmiany w firmie powinniśmy być pewni, że będą one usprawnieniami firmy jako całości, a nie tylko lokalnymi zmianami. Nie każda zmiana jest usprawnieniem, ale każde usprawnienie wynika ze zmiany.

 • W jaki sposób wprowadzona technologia przyczyniła się do usprawnienia firmy jako całości?
 • Jakie byłe ograniczenia nowa technologia wyeliminowała lub znacząco ograniczyła?
 • Jakie mierniki wskazują, że zmiana była opłacalna?

 

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Prowadzący

Jerzy Rychlewski
Flow Consulting

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Krzysztof Baran
SOLIDEXPERT

Thomas Kaiser - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Robo Challenge 2023
Uczestnik

Maciej Wawrzyniak
Schmalz Polska

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Roland Krause
MM Systemy Sp. z o. o.

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Jakub Bańcer
FANUC Polska

11:00

45 min

Sesja 6 –  Logistyka wewnątrzzakładowa i organizacja procesu produkcji

Procesy logistyczne towarzyszą cyklowi produkcyjnemu w różnych formach na praktycznie każdym etapie. Regulują przepływy surowców czy stany magazynowe gotowych produktów. Tworzą niewidoczny gołym okiem krwiobieg który pełni kluczową rolę dla sprawnego działania firmy i płynnego wytwarzania.

Na rynku funkcjonuje szereg rozwiązań które są w tym pomocne. Czy znamy i wystarczajaco dobrze rozumiemy ich możliwosci?

 • Technologia AGV. Gdzie i dlaczego jesteśmy?
 • DIGITAL TWIN do symulowania, planowania i orkiestracji działania zautomatyzowanej intralogistyki.
 • Optymalizacja procesów intralogistyki przy użyciu AI.
 • Integracja z systemami zarządzającymi operacjami produkcyjnymi (MES / WMS / ERP).

Ta wszechobecność logistyki w życiu przedsiębiorstw produkcyjnych powoduje że istotnym zadaniem jest ciągła analiza, doskonalenie i optymalizacja a docelowo minimalizowanie kosztów procesów logistycznych.

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Prowadzący

Maciej Ratajczak
Robo Challenge

Dobromiła Włodarska robotycy.com_ Robo Challenge
Uczestnik

Jan Murlewski
Arendai

Thomas Kaiser - Mercedes-Benz Manufacturing Poland Robo Challenge 2023
Uczestnik

Roman Szulik
AIUT

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

informacja wkrótce

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

informacja wkrótce

12:00

45 min

Sesja 7 – Realne potrzeby zakładu produkcyjnego  VS.  technologia na przykładzie firmy Sanden Manufacturing Poland.

Wśród omawianych zagadnień:
– Monitoring i automatyzacja „prostych” procesów.
– Wąskie gardła w produkcji spowodowane niedoborem takich zasobów jak technologia.
– Jak i dlaczego inwestować w automatyzację?

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Prowadzący

Maciej Pietrowicz
Sanden Manufacturing Poland / Pietrowi.cz Project Partners

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Przemysław Abucki
Sanden Manufacturing Poland

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Adrian Chojnacki
Sanden Manufacturing Poland

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Kamil Kamiński
Sanden Manufacturing Poland

Tomasz Haiduk - FAIRP Robo Challenge 2023
Uczestnik

Grzegorz Skowronek
IPOsystem

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Uczestnik

Jerzy Rychlewski
Flow Consulting

Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej_Robo Challenge
Uczestnik

Łukasz Zieliński
Automationstechnik

13:00

60 min

Lunch

Uwaga! Dotyczy tylko wcześniej zarejestrowanych i potwierdzonych uczestników.

14:30
Zakończenie zawodów / rozdanie nagród