Połączenia robota przemysłowego z komputerem PC umożliwia nowe podejście do analizy danych. Zadanie będzie polegało na stworzeniu własnej aplikacji PC do odczytu danych z robota przemysłowego.

Komponenty użyte w aplikacji:

– Komputer PC z oprogramowanie FANUC Robot Interface

Celem zadania jest uzyskanie połączenia z 4 stanowiskami zrobotyzowanymi, tworząc metody ConnectRobot(), UpdateStatus(), ReadAlarmList(), tak, aby pozwalały na poprawną komunikację ze stanowiskami i mogły pobierać dane statystyczne stanowisk.

Więcej na: https://robochallenge.pl/
Profil LinkedIn